Donatiu

Si vols colaborar pel sosteniment de la Capella:

Compte (IBAN): ES22 2100 0128 0402 0026 5799

Titular: Parròquia Sant Joan de Vilassar de Mar

Concepte: Capella Adoració Perpètua